Οδοιπόρος στον Ου Τόπο

…και φύσηξε Ζωή στις λέξεις