Οδοιπόρος στον Ου Τόπο

…και φύσηξε Ζωή στις λέξεις


Παραλογία
που θέλει ένα κλ][κ

Αριθμολογία
Ενα κι ' ένα κάνουν δύο,
δύο κι ' ένα ίσον τρία
Τρείς φορές το δύο μείον δύο αφήνει τέσσερα
Προσθέτω ένα εις το τέσσερα και έχω πέντε . . .
Κάλλιο πέντε και στο χέρι
παρά έξι και καρτέρει.

Ημερολογία
Την εβδόμη μέρα μετρώ και ξανά μετρώ τις έξι
Τις έξι που φύγαν και πίσω
δέν ξαναγυρνούν
Τις έξι που θάρθουν και
αλίμονο! θα ξαναφύγουν όπως πριν
Την εβδόμη θα ξανασκεφθώ τον δρόμο για την ογδόη.

Ωρολογία
Οκτάωρα είναι οι μέρες
που περνούν
Απαράλλαχτα ίδιες μαυτές
που ακολουθούν
Ωρόσημα
που θέλω να γίνουν
ορόσημα
Οσο πιό νωρίς
πριν να είναι αργά
Την εικοστή τετάρτη ώρα

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ