Οδοιπόρος στον Ου Τόπο

…και φύσηξε Ζωή στις λέξεις


έπεα πτερόεντα……………

Stacks Image 18
Stacks Image 21
Stacks Image 40
Stacks Image 38
Stacks Image 29
Stacks Image 31
Stacks Image 23

Επειδή τα λόγια —ευτυχώς— αγαπούν τη λησμονιά, διαλέγουν συχνά να πετούν, να φεύγουν, όπως στο σκηνικό πιο πάνω…
…ιδού! τα scripta που manent!


Ταρχιπέλαγος-1

Ταρχιπέλαγος, ένα αγαπημένο αρχιπέλαγος με όψεις πολλές.
Μία διαφορετική άποψη για Ταρχιπέλαγος δίνεται εδώ.
Παιγν-ηδύσματα του Νου που άλλοτε φαντάζει φωτεινός, άλλοτε σκοτεινός.
Πάντα όμως τον θέλω ήρεμο, ήμερο και στο βάθος του νάναι ο ίμερος
( Ίμερος, ένας μεγάλος πόθος που παραφυλάει μέσα μας . . .)
Η τρικυμία δεν Του ταιριάζει, κιάν Τουτύχει καμμιά φορά, την κρύβει το σκοτάδι.
Ταρχιπέλαγος-2
ΕναΜεΤοΦως-1Το ποίημα Λόγος Φλόγα Φως αναφέρεται στην ίδια ακριβώς έννοια που διαχέεται μέσα από το κείμενο Ένα με το Φως.
Όμως εδώ παίζεται ένα παιγνίδι με τις λέξεις ανάμεσα στα δύο μέρη του κειμένου, όπου το δεύτερο μέρος εκπορεύεται από την αντίστροφη ανάγνωση του πρώτου.
Με ποιητική άδεια, ο ποιητής αναδιαπραγματεύεται την ιδέα και ο αναγνώστης καλείται με το κριτικό του δικαίωμα, να προσπεράσει , να διαγράψει, να αποδεχθεί.

ΛόγοςΦλόγαΦώς-1Αποκάλυψη-1
το φύ ση μάν να -1
το φύ ση μάν να -2
>>το φύση μάν να
Ο Τίτλος αυτός από μόνος του (χώρια τα συνοδευτικάτου: κείμενο και εικόνα), είναι ένα εννοιο-λογικό-λεξι-λογικό-φίλο-σοφι-στι-κό παιγνίδι.
Φύση, το άπαν. Θα μπορούσες να την πεις και θεός, από το θεάωμαι: αυτό που βλέπω.
Φύσημα(ν), το φύσημα… (με τρία φυσήματα κάπου γεννήθηκε Ζωή…)
Μάν(ν)α, η αρχήμας -όπως και να το δούμε…
Το μάνα, το από τον ουρανό, υπήρξε τροφή από τον ουρανό… (απερίγραπτα θρεπτική, θεόπεμπτη…)
Αν αφαιρούσαμε και ένα
α θα μας έμενε η μνα που είναι χρήμα, το πρώτο νόμισμα της αρχαίας Αθήνας, η Μ(ά)νά του χρήματος…
Η
Μάνα, Μανά στα Κυπριακά.
Κιόπου ένα παραπαννίσιο
ν, είναι γιατί είναι κυπριακό το ννι, μας περισσεύει, αγαπάμεν το, τονίζζει μας και συντονίζζει και εν μας περισσεύκει…
Εξ'άλλου είναι και το αγαπημένο γράμμα της γλώσσας μας που χωρίς αυτήν:
δενν…
>>Γιατί να ενδώσω (: ?@! )
Όταν ο …;;;… μου φύτεψε την ιδέα ενός τυπωμένου βιβλίου για τα κείμενάμου που τότε μόλις και χωράγανε σε 50 σελίδες, είχα πει Μπα, μπάαα, εγώ δεν είμαι για τοόσο ..έξω.
Όμως τελικά το ξανασκέφτηκα. Σα να μου φαίνεται πως και το παράκανα.
(san vlAEpo εk ton eestAEron teen eekOna tou seenOlou: έτσι για greeklish σίγουρα δεν θα κατηγορηθώ: EEmae sEEgouros pos ta grAfo lAthos). >>ή μήπως αυτή πρέπει νάναι σωστή γραφή για greeklish [=με τη λογική του πώς σωστά προφέρονται στα ελληνικά?!]

Γιατί να ενδώσω-1

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
ΩΩ
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
philokypros

Αυτό είναι απομεινάρι παλιάς διαφήμισης ενός ξεχασμένου ιστότοπου του οποίου τα νεάτα ανάγονται στο έτος 2004… Όμως θα ξανανοιώσει…
Γιατί το μεράκι δύσκολα πεθανήσκει. [Δεν αποθνήσκει, εννοώ]