Οδοιπόρος στον Ου Τόπο

…και φύσηξε Ζωή στις λέξεις


Τα κείμενα που περικλείονται στη σελίδα αυτή είναι:
Σακολουθώ - το έβδομο φιλί - την Ανεράδα μου Παρακαλώ σας - Eye Contact - Ιερηχώ - Κοινή Πορεία -
Απαραίτητη Ευχή - Αθανασία - Το παραμύθι του φίλου


Το ποντίκι έχει μαγικές ικανότητες
Ξετρυπώνει Λέξεις, Εικόνες


Κάθε του κίνηση πάνω στην εικόνα
Ανω, κάτω
Αριστερά, δεξιά
Μα και διαγώνια


Είπαμε!
Ξετρυπώνει Λέξεις, Εικόνες
έν-Δέκα!
…έτσι για να μετράμε σωστά!
(εδώ ο ποντικός προτιμά τις μεγάλες οθόνες, φαίνεται ότι σαυτές οι εικόνες κρύβονται και επανεμφανίζονται ευκολότερα)
Forward"
Stacks Image 4
Left"
Stacks Image 5
Top' Left"
Stacks Image 6
Top"
Stacks Image 7
Top' Right"
Stacks Image 8
Right"
Stacks Image 9
Bottom' Right"
Stacks Image 10
Bottom"
Stacks Image 11
Bottom' Left"
Stacks Image 12
Λέξεις για… Δύο

…που ανταμώνουν στα μονοπάτια της Ζωής: του Ερωτα, της Φιλίας, του Πολέμου…