Οδοιπόρος στον Ου Τόπο

…και φύσηξε Ζωή στις λέξεις

Σ υ σ τ ά σ ε ι ς

Νικόλαος

Αυτό το όνομα μου έδωσαν σαν ήλθα εδώ.
Δεν μερώτησε κανείς γιαυτό αλλά κιεγώ δεν είχα
αντίρρηση καμμία.
Ισα-ίσα που τόνομάμου το αγάπησα πολύ

κιάς αφαίρεσα το ο από την κατάληξήτου.
Νομίζω ότι άλλο, πιό λαϊκό και ταυτόχρονα
περήφανο όνομα, δε θα μπορούσα να είχα
επιθυμήσει.

Σε πολύ σύντομο και αφαιρετικό λόγο, την αρχικήμου
πορεία περιγράφω στη σελίδα το ανέμελο κενό.

Πρόκειται για καταγραφή του τί συνέβη λίγο μετά το
ανέμελο κενό. Είναι μιά περιπέτεια χωρίς προφανές
τέλος αφού συνεχίζεται ακόμα, ως τη στιγμή που το
κενό θα κάνει την επανεμφάνισήτου –ξανά!

Stacks Image 5

η σελίδα του βιβλίου

Φιλόκυπρος

Από τα βάθη της Ιστορίας, είκοσι έξι
αιώνες πριν το τώρα, μας παραδίνεται η μνήμη του
βασιλιά της πόλης των Σόλων.
Την πόλη αυτή είχε ιδρύσει από πολύ πιο παλιά ο υιός
του Θησέα Δημοφών, όταν ήρθε σαν οικιστής στα
παράλια της βορειοδυτικής Κύπρου μετά την άλωση
της Τροίας. Η σχέσημου με τον Φιλόκυπρο είναι
ρομαντικά πνευματική. Θα μπορούσε να έχει τις ρίζες
της πολύ πιο πίσω, πριν το ανέμελο κενό. Ομως αυτό
θα παραμείνει για μένα στη σφαίρα της φαντασίας.
Σε αυτόν τον φιλόξενο χώρο σκοπεύω να εκτεθώ
εγώ, ένα ανοικτό βιβλίο.
Το βιβλίο είναι τόσο ανοικτό όσο δεκτικά θα είναι τα
μάτια που το διαβάζουν.
Και ακόμα τόσο ανοικτό όσο επιτρέπει ο νους που
κρύβεται πίσω από τις λέξεις του.
Αυτός που ...

..Φύσηξε Ζωή στις λέξεις

Το βιβλίο, σε φυσική μορφή, αποφάσισε να δει το
Φως λίγο πριν το τέλος του δύο μηδέν 16.
Ο τολμηρός εκδοτικός οίκος που ανέλαβε το
εγχείρημα της υλοποίησης της έκδοσης και
κυκλοφορίας του πρωτόλειου έργου του
υποφαινομένου νεοφανούς συγγραφέα,
είναι ο

Περίπλους

το σπίτι του Διονύση Βίτσου εκ Ζακύνθου.
Επέλεξα τον Περίπλου μέσα από μία ομάδα άξιων, για
δύο κυρίως λόγους.
Πρωτίστως επειδή με επέλεξε κι εκείνος έτσι όπως
είμαι, εντάσσοντάς με στην πρωτότυπη και πολύ
ενδιαφέρουσα εκδοτικήτου οικογένεια.
Και, πρωτίστως πάλι, επειδή η επωνυμία Περίπλους
υποδηλώνει αυτό που συμβαίνει μέσα σε τούτο
το βιβλίο και που είναι
ένας περίπλους μέσα
σταρχιπέλαγος του Νου.

Καλόμας ταξίδι