Οδοιπόρος στον Ου Τόπο

…και φύσηξε Ζωή στις λέξεις


Τα Δοκίμια είναι κείμενα με μέλλον.
Κάποια απώτερη στιγμή θακολουθήσουν ένα δικότους δρόμο. Δεν αποζητούν το θόρυβο.
Κινούνται στη Σιωπή. Δεν την αγαπούν. Ισως και να την υποσκάπτουν.

Σα θάμενα μόνος ξανά, το μέτρημα δε θάχε νόημα κανένα πιά

Stacks Image 7
Stacks Image 110
Σκηνές στο Πήλιο
Ακόμα μία απάντηση στη Σιωπή VVV
Stacks Image 126
Stacks Image 123Open all Close all

Διαβάζοντας ένα ξένο γράμμα

Ένα ερωτικό-ρομαντικό ποίημα γραμμένο από έναν jeune premier της εποχής του (αρχές του
20ου αιώνα), δεν είναι ένα συνηθισμένο ανάγνωσμα για σήμερα…
The Picture Postcard
Εις την ευγενικήν εξαδέλφην...
Εντελβαις σου μαζεύω
Σας ευχαριστώ τα μάλα
Ένα ερωτικό-ρομαντικό ποίημα γραμμένο από έναν jeune premier της εποχής του


…και μία διαδικτυακή έκπληξη που ξεφεύγει από τα όρια των περιεχομένων του τυπωμένου βιβλίου

Σκηνές από περασμένες εποχές
Σα μηχανή του Χρόνου, μία αλληλουχία ταχυδρομικών καρτών της Κύπρου των αρχών του 20ου αιώνα όπως πρωτοπαρουσιάστηκε στον ιστότοπο philokypros.net το 2004
[Επειδή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο: —δεξιά και
αποζητά το κλ][κ— είναι μεγάλο, πιθανό να υπάρχουν διακοπές στην προβολή του μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφόρτωσης
]
Early 20th Century: A Glimpse of Cyprus

Το Γράμμα